Markedsafdækning – Hvor ligger din virksomheds potentiale?

Formål:

Vi afdækker salgspotentialet på det offentlige marked for dine produkter/services.

Output:

Vi udarbejder en markedsanalyse på basis af vores viden og erfaringer om markedet samt deskresearch og opklarende interviews med potentielle kunder. Efterfølgende vil din virksomhed have:

  • Et effektivt beslutningsgrundlag for din prioritering af det offentlige marked.
  • Estimeret markedsstørrelse af den offentlige sektor på dit område
  • De største leverandører og største kunder.
  • En geografisk fordeling.
  • Overblik over forventede udbud.
  • Bud på de mest oplagte segmenter for din virksomhed: Stat, kommuner, regioner, offentlige selskaber, selvejende institutioner mm.
  • Afdækning af købscenteret/beslutningstagerne i de udpegede målgrupper.

Levering:

Vi præsenterer markedsafdækningen for jer og afrapporteringen overdrages efterfølgende til dig og din virksomhed.

Vil du vide mere om markedsafdækning?

Kontakt os straks
Claus Nordahl-Petersen
Administrerende Direktør
+45 40 77 70 70

Cookie politik // Kontakt: +45 70 70 23 50 // info@btgconsulting.dk
© B2G Consulting 2022, All rights reserved